Projekty NCBiR

Projekty realizowane

NCBR- PBS „Innowacyjne algorytmy do diagnostyki wycieków w infrastrukturze wodociągowej” kierownik projektu: prof. T. Boczar; realizacja 01.03.2015-30.09.2017

Projekty zakończone

LIDER 01/17/L-2/10/NCBiR/2011, 2011-2014 pt. „Ocena stanu technicznego transformatorów na podstawie analizy zarejestrowanych sygnałów wibroakustycznych”, kier. dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO

LIDER 196/L-1/09 2010-2013 Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach elektroenergetycznych NCBiR 196/L-1/09 2010-Lider Kier dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO