Prace zlecone

(2017)

Wdrożenia produktów lub technologii: (prace zlecone)

Nr pracy/projektu Temat pracy/projektu Kierownik pracy/projektu + jednostka Zleceniodawca
W-53/12  

Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. – asysta

dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO; Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej TAURON Dystrybucja S.A.
BU-15/17

 

 

Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni wiatrowej o mocy b2,0 MW oraz projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 9,0 MW, zlokalizowanych na obszarze m. Działoszyn.

dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Tauron Dystrybucja S.A.
BU-23/17

(zadanie 1)

 

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące projektu „Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej”.

 

dr hab. inż. S. Borucki prof. PO, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Tauron Dystrybucja S.A.
BU-26/17  

„Prace badawczo-rozwojowe wchodzące w zakres projektu „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej” realizowanego w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego „PBSE” (Działanie 1.2. „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020)” w zakresie części nr 1.

dr inż. Andrzej Włóczyk; Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej TAURON Dystrybucja S.A.
BU-27/17  

Ocena stanu technicznego transformatora TdSW 63 000/115, nr fabr. 0391 pod kątem występowania wyładowań niezupełnych.

dr hab. inż. S. Borucki prof. PO; Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej ZREW TRANSFORMATORY S.A.
BU-43/17 Nadzór nad realizacją badań diagnostycznych transformatorów WN/SN w roku 2017.  

dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO;

Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
BU-48/17 Ocena stanu technicznego transformatora TdSW 63 000/115, NR 0391, pod kątem występowania wyładowań niezupełnych.  

dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO;

Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

ZREW TRANSFORMATORY S.A.
BR-59/17

(sprzedaż w 2018 r.)

 

Opracowanie interfejsu Bi-Sun – SZMS.  

dr inż. A. Włóczyk, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Tauron Dystrybucja S.A.
BR-60/17

(Sprzedaż w 2018 r.)

Opracowanie interfejsu Bi-Sun – CBP, MB, CBP

 

 

dr inż. A. Włóczyk, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Tauron Dystrybucja S.A.
BU-71/17

(sprzedaż w 2018 r.)

 

Zaprojektowanie żyroskopowego układu pomiarowo-sterującego odpornego na zakłócenia; zaprojektowanie nisko szumowego, stabilnego układu kontrolnego wraz z systemem zasilania.

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły;

Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Movie Bird International

Sp. z o.o.

(2016)

Wdrożenia produktów lub technologii: (prace zlecone)

 • PRACE ZLECONE 2016 

 

  • Prace zlecone 2015 rok – sprzedaż w 2016
 • BU-30/15 Data: 09.11.2015 r. sprzedaż w 2016r. dr A. Włóczyk

 

  • Ekspertyza
  • Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • „Wykonanie opinii (koreferatu) do „Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN”.
 • BU-32/15 Data: 17.11.2015 r. sprzedaż w 2016r.Prof. B. Kaszowska 

 

  • Ekspertyza
  • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
  • „Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. o/Wrocław elektrowni fotowoltaicznego ośrodka badawczo-naukowego FOTO-EKO w Trzebnicy budowanego w miejscowości Marcinowo gm. Trzebnica”.
 • BU-36 /15Data: 14.12.2015 r. sprzedaż w 2016Prof. D. Zmarzły 

 

  • Ekspertyza
  • Zamawiający: LRT Sp. Z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/CD18, 40-082 KATOWICE
  • „Sporządzenie opinii o innowacyjności zgodnie ze wzorem obowiązującym w aktualnym naborze do działania 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.
 • BU-37/15 Data: 07.12.2015 r. sprzedaż w 2016Prof. B. Kaszowska 

 

  • Ekspertyza
  • Zamawiający: PROMET-PLAST s.c., Godzikowice 50A, 55-200 Oława
  • „Ekspertyza – opracowanie opinii o innowacyjności budowy pierwszego w Polsce zakładu produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji”
 • 2016 rok

 

 • W-53/12 (asysta 2016) Data: 01.01.2016Prof. B. Kaszowska  

 

  • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
  • Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. – asysta
 • BU-01/16 Data: 18.01.2016 ekspertyza

 

  • prof. B. Kaszowska
  • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu
  • Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu elektrowni fotowoltaicznej (10MW) zlokalizowanej na działce nr 386/3 AM-2, Obręb Tarnów
 • BU-04/16 Data: 16.02.2016 EKSPERTYZA

 

  • Prof. B. Kaszowska
  • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze
  • Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanych 42 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 998,4 kW zlokalizowanych na obszarze Krzewiny, Ręczyny, Lutogniewic.
 • BU-08/16 Data: 29.02.2016 Dr A. Włóczyk 

 

  • Zamawiający: ECO S.A.
  • Zwiększenie niezawodności układu wyprowadzenia mocy elektrycznej z ECO S.A. poprzez weryfikację układu zabezpieczeń i stosowanych procedur w stanach zakłóceniowych.
 • BU-12/15 (zadanie 5) Data: 18.05.2016 Prof. S. Borucki 

 

  • 28000 (34 440 brutto)
  • Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A.
  • Wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką transformatorów elektroenergetycznych WN/SN.
 • BU-12/16 Data: 16.03.2016 Prof. D. Zmarzły 

 

  • Zamawiający: MovieBird International Sp. z o.o.
  • Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu „Żyroskopowo stabilizowanego systemu wysięgnika do kamer telewizyjnych i filmowych”.
 • BU-19/16Data: 12.04.16 Prof. M. Szmajda 

 

  • Zamawiający: PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.
  • Opinia o innowacyjności modelu wagi kolejowej z systemem identyfikacji
 • BU-30/16 Data: 01.04.2016 Prof. S. Borucki 

 

  • Zamawiający: Elektron Janusz Plotnik
  • Sporządzenie opinii o innowacji do projektu: „Opracowanie innowacyjnego układu predykcyjnego sterowania procesem chłodzenia transformatorów energetycznych w celu optymalizacji naprężeń cieplnych, redukcji zużycia energii elektrycznej oraz redukcji hałasu emitowanego do otoczenia na potrzeby przedsiębiorstwa Elektron Janusz Plotnik
 • BU-38/16 Data: 01.06.2016 EKSPERTYZA

 

  • Prof. B. Kaszowska
  • Zamawiający: PROMET –PLAST s.c. Andrzej Jeżewski, Elżbieta Jeżewska
  • Wykonanie ekspertyzy nt. „Budowa sieci SN i NN z wdrożeniem pierwszego inteligentnego systemu zarządzenia energią hybrydowych jednostek OZE”.
 • BU-43/16 Data: 22.08.2016 Prof. A. Cichoń 

 

  • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A
  • Nadzór nad realizacją badań diagnostycznych transformatorów WN/SN w 2016 r.
 • NB-02/16Data: 27.01.2016 Prof. B. Kaszowska

 

 • Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
 • Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w Tauron Dystrybucja S.A. – wykonanie dodatkowego modułu pn. „METRYKA” w programie Bi-Sun

 

(2015)

Wdrożenia produktów lub technologii: (prace zlecone)

 1. Numer pracy W-53/12    ASYSTA TECHNICZNA (2015) „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 2.  Numer pracy BU- 07/15 „Opinia o nowej technologii o innowacyjnym systemie pomiarowym do pomiarów prostoliniowości, kominów, szybów i studni”, kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 3. Numer pracy BU-08 /15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Żarska Wieś o mocy 17MW”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 4.  Numer pracy BU-12/15 „Wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką transformatorów elektroenergetycznych WN/SN”, kierownik dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO
 5. Numer pracy BU- 13/14 „Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem sygnałów emisji akustycznej”, kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 6. Numer pracy BU-13/15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu KSE projektowanej elektrociepłowni o mocy 7,5 MW zlokalizowanej w m. Bogatynia dz. Nr 6/15”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 7. Numer pracy BU-14/15 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 15 MW w miejscowości Gaj Oławski, gm. Oława do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 8.  Numer pracy BU- 15/15 „Wykonanie badań diagnostycznych 6 PPZ metodą emisji akustycznej, zainstalowanych w 3 transformatorach przekształtnikowych na SE Słupsk DC”,  
 9. kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 10. Numer pracy BU-18/15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW zlokalizowanej w m. Olszyna dz. Nr. 590/3”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 11. Numer pracy BU-30/15 „Wykonanie opinii (koreferatu) do „Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN”, kierownik pracy dr inż. Andrzej Włóczyk, sprzedaż w 2016r.
 12. Numer pracy BU-32/15 „Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. o/Wrocław elektrowni fotowoltaicznego ośrodka badawczo-naukowego FOTO-EKO w Trzebnicy budowanego w miejscowości Marcinowo gm. Trzebnica”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO, sprzedaż w 2016r.
 13. Numer pracy BU-37/15 „Ekspertyza – opracowanie opinii o innowacyjności budowy pierwszego w Polsce zakładu produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO, sprzedaż w 2016
 14. Numer pracy BU-36 /15 „Sporządzenie opinii o innowacyjności zgodnie ze wzorem obowiązującym w aktualnym naborze do działania 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”, kierownik pracy prof. dr hab. inż. D. Zmarzły,  sprzedaż w 2016 r.

 

(2014)

 1. Numer pracy W-53/12 Asysta techniczna, „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO.
 2. Numer pracy BU- 13/14 „Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem sygnałów emisji akustycznej”, kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO.
 3. Numer pracy BU- 19/14 „Ekspertyza dotycząca metodyki wykonywania symulacji akustycznych dla farm wiatrowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gruntu na propagację fali dźwiękowej”, kierownik pracy: prof. dr hab. inż. T. Boczar.
 4. Numer pracy BU-21/14 „Badanie wytrzymałości elektrycznej próbek mieszanek silikonowych”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Wolny, prof. PO.
 5. Numer pracy BU-23/14 „Ekspertyza wpływu przyłączanego zakładu produkcyjnego o mocy przyłączeniowej 10MW zlokalizowanego przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie, na pracę systemu elektroenergetycznego”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 6. Numer pracy BU-26/14 „Opracowanie algorytmu teoretycznego oszacowania dalszego czasu eksploatacji transformatorów zainstalowanych w TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o wyniki ich badań diagnostycznych”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO.
 7. Numer pracy BU-28/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Wińsko, Wińsko do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 8. Numer pracy BU-29/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW w miejscowości Pęgów, gm. Oborniki Śląskie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 9. Numer pracy BU-30/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 7,5 MW w miejscowości Gaj Oławski, gm. Oława do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 10. Numer pracy BU- 33/14 „Wykonanie prób odbiorczych transformatorów RESIGLAS – 2 szt. 1600kVA i 2 szt. 1000 kVA – 15750V/400V, prod. Schneider Electric Polska Sp. z o.o.”, kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO.

 

(2013)

 

 1. Numer pracy BU-13/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w m. Kamienna Góra przy ul. Lubawskiej dz. nr 159 o mocy 2,5 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 2. Numer pracy BU-14/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni słonecznej zlokalizowanej w m. Żarska Wieś o mocy 8,999 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 3. Numer pracy BU-16/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Sławnikowice o mocy 7,4 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 4. Numer pracy BU-19/13 „Wykonanie pomiaru skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego transformatora TR-2, typu TNARBA 40000/110PNx, mieszczącego się na stacji GPZ Grochów w Warszawie”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO
 5. Numer pracy BU- 20/13 „Wydanie opinii o innowacyjności 8-kolorowej maszyny fleksograficznej z suszarkami UV KDO do produkcji etykiet”, kierownik pracy: dr inż. J. Zygarlicki
 6. Numer pracy BU-24/13 „Badanie tendencji do elektryzacji oleju mineralnego Nytro Taurus.”, kierownik pracy: dr inż. M. Zdanowski
 7. Numer pracy BU-25/13 „Wykonanie oceny doboru transformatora i rejestrację prądu rozruchu i spadku napięcia”, kierownik pracy: dr inż. A. Włóczyk
 8. Numer pracy BU-40/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca drukarni offsetowej dla branży poligraficznej z układem bezpiecznego zasilania, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 9. Numer pracy BU-42/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca automatycznego skanera książkowego z układem izolowanego prostownika napięć przemiennych”, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 10. Numer pracy BU-43/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca Introligatorni z układem wyłącznika różnicowoprądowego”, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 11. Numer pracy W-53/12 „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO