Badania naukowe

Badania naukowe i prace rozwojowe:

  • badania wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych (w jęz. ang. vibroacoustic testing of electric power devices),
  • możliwości rozpoznania form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą emisji akustycznej (w jęz. ang. possibilities of identifying forms of partial discharges),
  • wpływ parametrów fizykochemicznych na deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej (w jęz. ang. influence of physicochemical descriptors characterizing the acoustic emission signals),
  • zarządzanie stratami energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych (w jęz. ang. management of energy losses in distribution networks),
  • wykorzystanie metody emisji akustycznej do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) (w jęz. ang. use of acoustic emission method for the diagnosis of on-load tap changers),
  • badanie i ocena jakości energii elektrycznej (w jęz. ang. testing and assessment of power quality).
  • badania olejów mineralnych modyfikowanych fullerenami C60 i innymi nanocząstkami (w jęz. ang. Research on mineral oil modified with C60 fullerenes and other nanoparticles).
  • badania w zakresie energii odnawialnej, głównie energii wiatrowej (badania infradźwięków, drgania turbin wiatrowych) (w jęz. research in the area of renewable energy e.g. infrasound’s and vibroacoustic noise generated by wind power turbines).
  • badania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków (w jęz. ang. research on the optimization of electricity consumption in sewage treatment plants).