Prace zlecone

(2015)

Wdrożenia produktów lub technologii: (prace zlecone)

 1. Numer pracy W-53/12    ASYSTA TECHNICZNA (2015) „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 2.  Numer pracy BU- 07/15 „Opinia o nowej technologii o innowacyjnym systemie pomiarowym do pomiarów prostoliniowości, kominów, szybów i studni”, kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 3. Numer pracy BU-08 /15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Żarska Wieś o mocy 17MW”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 4.  Numer pracy BU-12/15 „Wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką transformatorów elektroenergetycznych WN/SN”, kierownik dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO
 5. Numer pracy BU- 13/14 „Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem sygnałów emisji akustycznej”, kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 6. Numer pracy BU-13/15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu KSE projektowanej elektrociepłowni o mocy 7,5 MW zlokalizowanej w m. Bogatynia dz. Nr 6/15”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 7. Numer pracy BU-14/15 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 15 MW w miejscowości Gaj Oławski, gm. Oława do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 8.  Numer pracy BU- 15/15 „Wykonanie badań diagnostycznych 6 PPZ metodą emisji akustycznej, zainstalowanych w 3 transformatorach przekształtnikowych na SE Słupsk DC”,  
 9. kierownik pracy dr hab. inż. A. Cichoń, prof. PO
 10. Numer pracy BU-18/15 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW zlokalizowanej w m. Olszyna dz. Nr. 590/3”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 11. Numer pracy BU-30/15 „Wykonanie opinii (koreferatu) do „Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN”, kierownik pracy dr inż. Andrzej Włóczyk, sprzedaż w 2016r.
 12. Numer pracy BU-32/15 „Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. o/Wrocław elektrowni fotowoltaicznego ośrodka badawczo-naukowego FOTO-EKO w Trzebnicy budowanego w miejscowości Marcinowo gm. Trzebnica”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO, sprzedaż w 2016r.
 13. Numer pracy BU-37/15 „Ekspertyza – opracowanie opinii o innowacyjności budowy pierwszego w Polsce zakładu produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji”, kierownik pracy dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO, sprzedaż w 2016
 14. Numer pracy BU-36 /15 „Sporządzenie opinii o innowacyjności zgodnie ze wzorem obowiązującym w aktualnym naborze do działania 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”, kierownik pracy prof. dr hab. inż. D. Zmarzły,  sprzedaż w 2016 r.

 

(2014)

 1. Numer pracy W-53/12 Asysta techniczna, „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO.
 2. Numer pracy BU- 13/14 „Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem sygnałów emisji akustycznej”, kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO.
 3. Numer pracy BU- 19/14 „Ekspertyza dotycząca metodyki wykonywania symulacji akustycznych dla farm wiatrowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gruntu na propagację fali dźwiękowej”, kierownik pracy: prof. dr hab. inż. T. Boczar.
 4. Numer pracy BU-21/14 „Badanie wytrzymałości elektrycznej próbek mieszanek silikonowych”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Wolny, prof. PO.
 5. Numer pracy BU-23/14 „Ekspertyza wpływu przyłączanego zakładu produkcyjnego o mocy przyłączeniowej 10MW zlokalizowanego przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie, na pracę systemu elektroenergetycznego”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 6. Numer pracy BU-26/14 „Opracowanie algorytmu teoretycznego oszacowania dalszego czasu eksploatacji transformatorów zainstalowanych w TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o wyniki ich badań diagnostycznych”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO.
 7. Numer pracy BU-28/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Wińsko, Wińsko do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 8. Numer pracy BU-29/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW w miejscowości Pęgów, gm. Oborniki Śląskie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 9. Numer pracy BU-30/14 „Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 7,5 MW w miejscowości Gaj Oławski, gm. Oława do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO.
 10. Numer pracy BU- 33/14 „Wykonanie prób odbiorczych transformatorów RESIGLAS – 2 szt. 1600kVA i 2 szt. 1000 kVA – 15750V/400V, prod. Schneider Electric Polska Sp. z o.o.”, kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO.

 

(2013)

 

 1. Numer pracy BU-13/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w m. Kamienna Góra przy ul. Lubawskiej dz. nr 159 o mocy 2,5 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 2. Numer pracy BU-14/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej elektrowni słonecznej zlokalizowanej w m. Żarska Wieś o mocy 8,999 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 3. Numer pracy BU-16/13 „Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE projektowanej farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Sławnikowice o mocy 7,4 MW”, kierownik pracy: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
 4. Numer pracy BU-19/13 „Wykonanie pomiaru skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego transformatora TR-2, typu TNARBA 40000/110PNx, mieszczącego się na stacji GPZ Grochów w Warszawie”, kierownik pracy: dr hab. inż. S. Borucki, prof. PO
 5. Numer pracy BU- 20/13 „Wydanie opinii o innowacyjności 8-kolorowej maszyny fleksograficznej z suszarkami UV KDO do produkcji etykiet”, kierownik pracy: dr inż. J. Zygarlicki
 6. Numer pracy BU-24/13 „Badanie tendencji do elektryzacji oleju mineralnego Nytro Taurus.”, kierownik pracy: dr inż. M. Zdanowski
 7. Numer pracy BU-25/13 „Wykonanie oceny doboru transformatora i rejestrację prądu rozruchu i spadku napięcia”, kierownik pracy: dr inż. A. Włóczyk
 8. Numer pracy BU-40/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca drukarni offsetowej dla branży poligraficznej z układem bezpiecznego zasilania, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 9. Numer pracy BU-42/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca automatycznego skanera książkowego z układem izolowanego prostownika napięć przemiennych”, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 10. Numer pracy BU-43/13 „Opinia o innowacyjności dotycząca Introligatorni z układem wyłącznika różnicowoprądowego”, kierownik pracy: dr inż. M. Szmajda
 11. Numer pracy W-53/12 „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie stratami energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.”, kierownik pracy: dr hab. inż. B. Kaszowska, prof. PO